Uitreiking lintjes in Ons Huus op de Hoge Enk.

26-04-2017

Op 26 april heeft burgemeester Harry Dijksma een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan vier inwoners van de gemeente Elburg. De plechtigheid vond plaats in dorpshuis Ons Huus op De Hoge Enk. Twee gedecoreerden ontvingen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau, terwijl eveneens twee personen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn geworden.

Gerrit van Klompenburg

De heer Van Klompenburg uit Doornspijk was ruim 50 jaar geleden betrokken bij de oprichting van de Supportersvereniging van DSV ’61. In 1970 ging hij zich inzetten voor het kantinegebeuren op het sportpark en dat doet hij nog steeds. Bijna dagelijks is hij op het sportpark te vinden om alles binnen de kantine vlekkeloos te laten verlopen. Hij heeft zich ook 25 jaar ingezet voor het Kinderkoor De Jonge Stem tijdens de jaarlijkse Hoge Enker feestweek. Daarnaast is hij 17 jaar mantelzorger geweest.
De heer Van Klompenburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jakob Hop

De heer Hop, ‘burgemeester van De Hoge Enk’ vervult al 20 jaar een bestuursfunctie binnen de plaatselijke Buurtvereniging. Na enkele jaren algemeen bestuurslid te zijn geweest is hij inmiddels al vele jaren voorzitter hiervan. Hij is voorzitter van het Feestweekcomité en was lid van de Jubileum- en Bouwcommissie van de Buurtvereniging. Ook is hij actief binnen de voetbalvereniging DSV ’61, met name door het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in de clubaccommodatie.
De heer Hop is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Arie Klaas Noorland

De heer Noorland is een ‘geboren brandweerman’. Op jonge leeftijd werd hij aangesteld als vrijwilliger van het brandweerkorps van zijn geboorteplaats Oud Alblas. Hij was vijftien jaar lang vrijwilliger bij dit korps. In die tijd klom hij op van spuitgast tot bevelvoerder. Toen de heer Noorland vierentwintig jaar oud was, maakte hij van het brandweervak zijn beroep. Hij trad in dienst van de Technische Universiteit Delft waar hij als Hoger Veiligheidskundige en Bedrijfsbrandweercommandant actief werd. Tien jaar later werd hij brandweercommandant van de gemeente Elburg en vervolgens trad hij bijna twaalf jaar later als clustercommandant in dienst van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Als beroepsbrandweerman heeft de heer Noorland zich niet alleen op lokaal niveau, maar ook op regionaal niveau, bijzonder verdienstelijk gemaakt. Ook als beroepsbrandweerman bleef de heer Noorland als brandweervrijwilliger actief. In zijn vrije tijd was hij actief op het gebied van incidentbestrijding en draaide hij als vrijwilliger repressieve diensten. Gedurende acht jaar was de heer Noorland secretaris van de Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer, vier jaar was hij lid van het Netwerk Organisatie en Bedrijfsvoering en negen jaar van de Adviesraad Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Daarnaast was de heer Noorland ook ‘burgervrijwilliger’. Hij is al jarenlang hoofd Bedrijfshulpverlening van de Hersteld Hervormde Gemeente Doornspijk, hij was tien jaar voorzitter van Buurtvereniging De Windvangers en was ook een aantal jaren bestuurslid van de afdeling Elburg van de Nederlandse Patiëntenvereniging. Al met al heeft de heer Noorland zich bijna vijfendertig jaar onafgebroken als vrijwilliger ingezet.
Voor zijn inzet is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Frans Antonie de Lange

Het vrijwilligerswerk van de heer De Lange is ruim 30 jaar geleden begonnen in Harderwijk met kerkelijke en politieke werkzaamheden. Hij is bijna 10 jaar raadslid geweest in deze plaats. In de periode 2002-2007 was hij wethouder van de gemeente Harderwijk, gevolgd door het burgemeesterschap van Elburg. Dit ambt heeft hij ruim 9 jaar uitgevoerd. In die jaren is de heer De Lange actief gebleven in diverse vrijwilligersfuncties, zoals voorzitter van de Stichting Geloofshelden, voorzitter van de Vereniging van ChristenUnie bestuurders, initiator/voorzitter van Gebedsgroepen, bestuurslid Gelders Genootschap, voorzitter Stichting Huis van Gebed, bestuurslid Christenen voor Israël en voorzitter Stichting Global Rize Nederland.
Als wethouder of burgemeester kreeg de heer De Lange te maken met bijzondere taken binnen ondermeer de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, Regio Noord-Veluwe, Veluwecommissie en Streekarchivariaat. Ook was hij vele jaren bestuurslid/voorzitter van de VNG afdeling Gelderland.
De heer De Lange is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
In zijn persoonlijke toespraken dankte de burgemeester de vier gedecoreerden voor hun langdurige vrijwillige inzet voor de samenleving.

Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024