Disclaimer


NWVfoto.nl verleent u hierbij toegang tot http://www.NWVfoto.nl ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

NWVfoto.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid


NWVfoto.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NWVfoto.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NWVFoto.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacy


NWVfoto.nl zal te alle tijden proberen om privacy van betrokkenen en slachtoffers van ongevallen, branden en overige incidenten te waarborgen. Desondanks kan het voorkomen dat betrokkenen en slachtoffers herkenbaar in beeld gepubliceerd worden. Mocht u van mening zijn dat uw privacy of die van een ander persoon geschonden is, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Het onherkenbaarmaken van kentekens en reclame op bedrijfsvoertuigen is wettelijk niet verplicht en kan daarom dus ook niet gegarandeerd worden. Alle foto's die vanaf de openbare weg gemaakt zijn, behoeven geen toestemming voor publicatie indien er geen sprake is van schending van portretrecht.


Auteursrechten


Op alle foto's, video's, teksten en overige publicaties op deze website rust copyright. Op basis van de Auteurswet 1912 dient u vooraf aan ieder gebruik schriftelijke toestemming te hebben van NWVfoto.

Bij de publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal afkomstig van deze website, wat gebeurd is zonder schriftelijke toestemming, volgt zonder waarschuwing een factuur van tenminste € 75,- exclusief BTW.

NWV© All rights reserved 2024