Lintjesregen in de gemeente Elburg.

26-04-2018

Op 26 april heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan vijf inwoners van de gemeente Elburg. De plechtigheid vond plaats in Kulturhus ’t Huiken te Elburg. Alle gedecoreerden ontvingen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Edy Hulst – van Schaik

Al 33 jaar zet mevrouw Edy Hulst zich op diverse maatschappelijke terreinen in als vrijwilligster. In 1985 werd ze bestuurslid van Stichting Gehandicaptenberaad Elburg (GBE). Onder de vlag van het GBE leidde ze samen met anderen, vanaf 1990 meer dan 15 jaar het scholenproject. In 2007 startte ze met een aantal enthousiastelingen uit het Gehandicaptenberaad een beeldhouwstudio bij haar aan huis. Daarnaast is mevrouw Hulst is al bijna 10 jaar ten nauwste betrokken bij de stichting ‘Elburg helpt Gambia’. De hoofdmoot van haar vrijwilligersactiviteiten wordt gevormd door de werkzaamheden die ze sinds 1999 uitvoert voor de Lokale Omroep Elburg (LOE). Naast haar bestuurslidmaatschap van de omroep, is ze belast met de coördinatie, eindredactie en technische ondersteuning van de kabelkrant en de website van de omroep. Dagelijks geeft zij leiding aan het team van redacteuren die de teksten voor de kabelkrant en de website bewerken. De laatste tijd is zij ook één van de stuwende krachten achter de ontwikkeling van de televisiepoot van de LOE. Daarboven heeft ze nog de taak van coördinator en de rol van troubleshooter. 

Mevrouw Hulst – van Schaik is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Antje van ’t Hul – de Boer

Mevrouw Van 't Hul heeft een lange staat van dienst als vrijwilligster. Haar vrijwilligersactiviteiten waren en zijn grotendeels verbonden met haar kerkelijke gemeente: de Hervormde Gemeente Elim in ’t Harde. Van 1984 tot 1995 was ze leidster van de Kinderbijbelclub. In 1996 werd ze algemeen bestuurslid en in 2000 secretaresse van het Damescomité. In 1996 werd ze ook lid van de Zendingscommissie, in 2002 penningmeester en in 2015 voorzitter van Vrouwenvereniging Lydia van de Elimkerk. Maar ook buiten haar eigen kerkgenootschap was en is mevrouw Van ’t Hul actief als vrijwilligster. Vanaf 1990 tot 2002 was ze coördinatrice voor de collectes van Stichting ZOA en op dit moment is ze nog steeds collectante voor de ZOA en andere landelijke instellingen, zoals de Hartstichting. Daarnaast is ze sinds 2010 vrijwilligster bij woonzorgcentrum Mariposa in ’t Harde. 

Mevrouw Van ‘t Hul is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Gerrit Wijnne

De heer Wijnne verricht al 45 jaar op allerlei terreinen vrijwilligerswerk. Tijdens zijn arbeidzame leven bij Volharding Kartonnages Verpakkingsindustrie in ’t Harde heeft hij ruim 30 jaar zitting gehad in de Ondernemingsraad (1972-2006). Tussen 1972 en 1982 fungeerde hij als secretaris-penningmeester van de Elburgse Schaakclub Caíssa, lid van de Werkcommissie van de Eben-Haëzerschool in Oldebroek en tweede penningmeester van de Tuindersvereniging Elburg. In 1990 begonnen zijn politieke vrijwillige werkzaamheden in de schaduwfractie van de SGP, in 1996 gevolgd door het raadslidmaatschap van de gemeente Elburg. Van 1998 tot 2008 was hij parttime wethouder in de gemeente Elburg. In de laatste twee jaar van zijn wethouderschap was hij tevens voorzitter van Cultuur Historische Projecten in Elburg. Vanaf 2010 is de heer Wijnne voorzitter van de Kiesvereniging SGP, afdeling Elburg-Doornspijk. In de jaren 2013 tot 2017 heeft hij deze vrijwillige functie gecombineerd met een full time wethouderschap in de gemeente Enkhuizen. Van 2006 tot 2016 heeft de heer Wijnne daarnaast ook nog kerkelijke werkzaamheden verricht als diaken in het kerkverband van de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente in Oldebroek. In diezelfde periode, in de jaren 2011 tot 2016, heeft hij tevens zitting gehad in het schoolbestuur van de Eben-Haëzerschool in Oldebroek en was hij lid van de Klankbordgroep Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen. 

De heer Wijnne is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.   

 

Lammert van het Goor

De heer Van het Goor heeft 40 jaar geleden aan de wieg gestaan van Volkstuinders Vereniging Robbertsmaten te Elburg. Sindsdien is hij onbezoldigd bestuurslid / penningmeester van de vereniging en als zodanig verantwoordelijk voor de vele werkzaamheden die dat met zich meebrengt, zoals het opstellen en actualiseren van huurcontracten met de volkstuinders, innen van pachten en contributies, regelen van transacties betreffende erfpacht, vaststellen van huurprijzen, regelen van verzekeringen en belastingen, het voeren van de financiële administratie, enz. Hij is de vereniging altijd trouw gebleven, niet alleen in de goede jaren, toen de volkstuinderij in Elburg groeide en bloeide, maar ook in de minder goede jaren. Samen met zijn medebestuursleden heeft hij de vereniging door de roerige en turbulente perioden weten te loodsen. 

De heer Van het Goor is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Tiny Hendriks - Kroes

Al bijna 25 jaar lang zet mevrouw Hendriks zich in als vrijwilligster voor de Protestantse Gemeente 't Harde. Ze is pastoraal ouderling, is actief in de 'bloemendienst', bereidt de maandelijkse 'kinderkerk' voor en is lid van de 'commissie Jong en Oud’, die de bijzondere diensten van de Protestantse Gemeente verzorgt. Daarnaast omvat haar vrijwilligerswerk allerlei incidentele werkzaamheden, variërend van het doen van de afwas na afloop van een kerkelijke activiteit tot het organiseren van activiteiten rond het afscheid en de intrede van een predikant. Daarnaast is ze al 29 jaar collectante / coördinator van de afdeling Elburg van KWF Kankerbestrijding en 10 jaar collectante voor de Maag Lever Darm Stichting. Ook zet ze zich in voor de lokale voedselbank. Vanaf de start van de voedselbank in 2013 is ze één van de vier vrijwilligers op uitgiftepunt ’t Harde.

Mevrouw Hendriks is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In zijn persoonlijke toespraken dankte de burgemeester de vijf gedecoreerden voor hun langdurige vrijwillige inzet voor de samenleving.

 

Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024