Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan 10 inwoners van de gemeente Elburg.

26-04-2024

Op 26 april heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan tien inwoners van de gemeente Elburg. De plechtigheid vond plaats in Restaurant De Haas in Elburg. Negen gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eén gedecoreerde is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In zijn persoonlijke toespraken dankte de burgemeester de tien gedecoreerden voor hun langdurige vrijwillige inzet voor de samenleving. Ook had burgemeester een bijzonder woord van dank voor hen die de moeite hebben genomen de gedecoreerden voor te dragen voor een lintje.

Henk Wijnne (59 jaar)
Sinds 1994 vrijwilliger bij Rode Kruis, locatie Elburg en Oldebroek/locatie Nunspeet. Hij is hulpverlener bij diverse evenementen, tevens vrijwilliger geweest bij het GHOR/Sigma Team. Vanaf 2004 Bhv'er/EHBO'er bij Hervormde Gemeente Elburg. Hij is verantwoordelijk voor de EHBO-diensten en stuurt daarbij een aantal mensen aan. Tevens organiseert hij de EHBO-opleidingen voor de Bhv'ers/EHBO'ers van deze kerk.  Vanaf 2013 is hij AED-beheerder in de Oosterkerk en aan de Hellenbeekstraat  Ook vanaf 2013 vrijwilliger bij de Vierdaagse van Nijmegen via het Rode Kruis, locatie Apeldoorn. Hij heeft hierbij een leidinggevende functie.

Bert van Apeldoorn (80 jaar)
Vrijwilliger bij en voorzitter van de afdeling Elburg/Oldebroek van het Rode Kruis en voorzitter van het Rode Kruis district. Betrokkene heeft een vrijwilligersteam opgebouwd, gaf hij als instructeur les in de conventies van Genève en mede-organiseerde evenementen. Vanaf 2003 is hij schipper en opstapper  bij de Botterstichting Elburg, verricht technische onderhoudswerkzaamheden, mede organisator van de Dinsdagavondgroep (een maandelijks ontmoetingsmoment voor vrijwilligers) en helpt bij evenementen van de Botterstichting. Vanaf 2005 is hij vrijwilliger bij De Telefoonster, onderdeel van resp. het Rode Kruis en inmiddels Stichting Wiel te Elburg. De stichting heeft als doel het geven van aandacht aan mensen die eenzaam of minder mobiel zijn. Betrokkene is contactpersoon, maakt de roosters en stuurt vrijwilligers aan. Tussen 2013 en 2023 was hij  secretaris van de Herensociëteit “ De Heeren 17”  Betrokkene organiseerde excursies en bijeenkomsten. Van 2017 tot 2023 lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Elburg. Zijn portefeuille was werk en inkomen, asielzoekers en statushouders.

 Lex Bijsterbosch (78 jaar)

Vanaf 1995 vrijwilliger bij de Stichting tot Behoud van Elburger Botters. Betrokkene verzorgt de kaartverkoop voor tochtjes en rondvaarten, beheert de kantine en de voorraden, verzorgt de catering bij rondvaarten en organiseert mede de evenementen zoals het jaarlijkse botterweekend waarbij hij tevens de catering verzorgt. Daarnaast verzorgt hij het schuren en lakken van onderdelen, verzorgt hij het stallen van schepen, bestuurt hij de heftruck en is hij enkele weken per jaar (inval)havenmeester. 


Erwin Bos (48 jaar)
Vanaf 1998 tot 2023 bestuurslid/secretaris van de Buurtvereniging 'De Hoge Enk' te Elburg. Hij was organisator van de jaarlijkse feestweek en begeleidde de grote renovatie van het gebouw. Daarnaast voerde hij overleg met de gemeente over o.a. over de activiteiten en het jaarlijks onderhoud en de aanvragen van vergunningen voor o.a. de verbouwing 2014 - 2022 diaken bij de Kerkelijke gemeente De Schuilhof 't Harde.

Ben van Eerde (80 jaar)
Onderscheiden voor verdiensten op het terrein van musea en politiek bestuur: Vanaf 1998 bestuurslid en penningmeester van het CDA Elburg. Vanaf 2005, penningmeester van Stichting tot instandhouding van de Elburger smederij. Deze stichting heeft ten doel het in stand houden en exploiteren van museumsmederij De Hoefhamer. Hij is suppoost en hij verzorgt smeedcursussen. Vanaf 2012 tweede penningmeester van Stichting Museum Sjoel Elburg.

Jannie Holster (73 jaar)
Vrijwilliger bij Stichting WIEL. Jannie heeft de toneelgroep Toneel Totaal opgezet en verzorgde regelmatig maatjes-vrijwilligerswerk om mensen tot extra steun te zij. Wijkouderling en bezoekdame bij de Protestantse Gemeente Ichthuskerk. Ze is lid van van de werkgroep Vorming en Toerusting en organiseert activiteiten. Tevens is zij lid van het kerkkoor dat zich inzet bij de diensten, is zij bhv'er, hulpkoster bij bijeenkomsten en verzorgde zij mede de schoonmaak van de kerk en de bloemendienst. Ook was zij lid van de werkgroep Colmnitz (te Duistland), onderhield zij de contacten, beheerde zij de financiën en was zij gastgezin. 1980 - 2004 vrijwilliger bij de Bibliotheek Noord-Veluwe. Zij verzorgde en organiseerde exposities in de tentoonstellingsruimte en verzorgt de inrichting van expositie vitrines in de bibliotheek. 1988 - 2012 vrijwilliger bij en bestuurslid van het Gehandicapten Beraad Elburg.. 1988 - 2013 vrijwilliger bij de Stichting Hoed. Ze heeft de Buitenbeentjes Soos opgezet voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Ze organiseert de activiteiten en verzorgt het halen en brengen van deelnemers. Vanaf 1998 al vrijwilliger bij een lokale afdeling van Amnesty International. Betrokkene is collectant en schrijft brieven voor mensen wereldwijd. Vanaf 2014 suppoost bij Vestingval Elburg Vanaf 2016 vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Elburg. Begeleidt en ondersteunt een Syrisch gezin. Zij gaat met hen naar medische afspraken, naar de zwemles en naar de bibliotheek. Na schooltijd is een van de kinderen regelmatig bij betrokkene thuis. Vrijwilliger bij de Stichting Vereniging Vrienden van het Museum Elburg. Ze is suppoost in het muurhuisje. Vanaf 2021 vrijwilliger bij de Oranjevereniging Elburg. Daarnaast zet ze zich in als collectant voor het Fonds Gehandicaptensport, voor de Nederlandse Brandwonden Stichting, voor de Hartstichting en voor Reuma Nederland.

Roel Schraa (77 jaar)
1977 - 1981 bestuurslid van de zaalvoetbalvereniging Elburg. Vanaf 1977 - 2008 secretaris en later commissaris van de Vereniging/Stichting De Betere Woning te Elburg. Vanaf 1984 - heden vrijwilliger bij de Stichting Lokale Omroep Elburg. Betrokkene was tot 1997 presentator van een aantal radioprogramma's en sinds 1997 is hij voorzitter van de programmaraad 1995 - heden voorzitter van de Schoolverkeersraad Elburg-Oldebroek-Nunspeet. 2004 - heden lid van de Verkeersadviesgroep van de gemeente Elburg. Betrokkene droeg bij aan de realisatie van de schoolzones, de verkeerseducatiefilm en de jaarlijkse verkeersquiz voor scholieren uit het voortgezet onderwijs uit drie gemeenten. 2012 - heden diaken (tot 2020) bij de Vrij Evangelische Gemeente te Elburg. Daarnaast zet hij zich in voor de kledinginzameling, het zingen bij zieken en ouderen en hij verzorgt de kerktaxi. 2015 - heden vrijwilliger bij de Stichting VVV/Museum Elburg. Betrokkene fungeert als baliemedewerker en hij verzorgt als stadsgids rondleidingen door Elburg. 2019 - heden bestuurslid van de Vereniging Vrienden van Museum Elburg. Betrokkene initieert en organiseert lezingen en excursies. Daarnaast schrijft hij artikelen voor het museumblad en hij helpt in het museumcafé

Hilda Wijnne – Hoekert (69 jaar)
1982 - 1995 Bestuurslid van en vrijwilliger bij VBOK, werkgroep Elburg e/o. Vanaf 2004 lid van de commissie luisterend Oor en vertrouwenspersoon bij de Hervormde Gemeente Elburg. Sinds 2016 voorzitter van De Zonnebloem Elburg en Omstreken. Ook verricht zij o.a. bezoekwerk, organiseert zij activiteiten en uitjes en zoekt ze sponsoren.

Ruud Wijnne (71 jaar)
1987 - 2000, 2004 - 2011 Voorzitter van Elburger Mannenkoor. 1988 - heden Vrijwilliger bij en van 2016 tot 2022 bestuurder van DKW Club Nederland. Doel: het merk DKW levend en voertuigen rijdend te houden en liefhebbers met elkaar te verbinden door de uitgave van een clubblad en het organiseren van bijeenkomsten. Om de DKW’s rijdend te houden, werd een onderdelenmagazijn ingericht. Decorandus was betrokken bij de verhuizing van het magazijn van Zwolle naar Ruinerwold. Er worden bijeenkomsten georganiseerd met onderdelenverkoop, tourritten, sleuteldagen en 'koffiekletsen'. Vanaf 2016 ouderling/lid van de commissie luisterend oor bij Hervormde Gemeente Elburg. Sinds 2018 voorzitter van Koor Deo Cantemus Doornspijk

Guus Veenendaal (83 jaar)
Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voormalig wetenschappelijk onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, voor verdiensten op het terrein van wetenschap en materieel erfgoed. Onderzocht en schreef een toonaangevende publicatiereeks over de correspondentie (24.000 brieven) van de 17e eeuwse Hollandse raadspensionaris Anthonie Heinsius, tevens ambassadeur van stadhouder Willem III bij het Hof van Lodewijk XIV en één van de belangrijkste architecten van de grote Nederlandse invloed in Europa aan het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw. Later specialiseerde hij zich op het terrein van de geschiedenis van de spoorwegen. Hij ontdekte veel onbekende informatie over de Nederlandse invloed op de ontwikkeling van de Amerikaanse spoorwegen door middel van verschillende investeringen. Op basis hiervan maakte hij met de VPRO een radioprogramma over de aanleg van de Oklahoma Central Railroad en schreef hij de publicatie 'A slow train to Paradise, How the Dutch investment helped build American railroads' (1996) over de Nederlandse investeringen in de Amerikaanse spoorwegen. Verder schreef hij toonaangevende publicaties in zowel het Nederlands als Engels waardoor de geschiedenis van de Nederlandse spoorwegen ook in het buitenland bekend werd.

Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024