Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan zes inwoners van de gemeente Elburg.

26-04-2023

Op 26 april heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan zes inwoners van de gemeente Elburg. De plechtigheid vond plaats in Restaurant De Haas in Elburg. Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Brigitte Hemming Tussen 1994 en 2002 is zij raadslid voor D’66. Vanaf 1998 is zij verbonden, in verschillende functies, aan de Lokale Omroep Elburg: (hoofd-)redacteur, verslaggever, programmamaker, presentator en voorzitter. Van 2008 tot 2015 is Brigitte Hemming als voorzitter verbonden aan de WMO-raad in Elburg. Vanaf de start van het Taalpunt in 2015 heeft zij zich tot heden ingezet als zij voorzitter van de lokale werkgroep taalvaardig. Hierna is zij actief als voorzitter van de Adviesgroep laaggeletterdheid. Die stimuleert een aantal ambassadeurs om aandacht te besteden aan het probleem laaggeletterdheid. Als voorzitter heeft zij structurele subsidie verworven door het indienen van het basisdocument Laaggeletterdheid. Tussendoor coachte zij ook nog enkele taalvrijwilligers. Verder helpt zij mensen het Duits te leren kennen door het voeren van conversatiegesprekken. Vanaf 2019 is Brigitte Hemming voorzitter van de Adviesgroep Taalvaardig. Henny Akster-Kroese Zij is gedurende zeer lange tijd als vrijwilliger bij een aantal organisaties werkzaam. Zo is zij hoofd wijkteam in Doornspijk voor de collecte van KWF. Al sinds 1974 is zij hier als vrijwilliger aan verbonden. Ook vanaf 1974 is zij vrijwilliger bij de vrouwenvereniging Eben-Häezer van de Hersteld Hervormde Gemeente. Vanaf 1975 zet Henny Akster-Kroese zich in voor de Doornspijkse Gymnastiekvereniging. Vele Doornspijkers kennen haar vanwege haar vrijwilligerswerk in de Bibliotheek, waar zij sinds 1976 boeken inneemt of gastvrouw is en vaak wat lekkers bakt voor de bezoekers. Sinds midden jaren tachtig is zij actief bij Hotel IJsselvliedt, van het Rode Kruis. Dan helpt zij mee om patiënten een leuke dag te bezorgen. Net iets minder lang is zij vrijwilliger bij de Nederlandse Patiëntenvereniging. Hier zet zij zich in voor de terminale zorg en daarbij schuwt zij de nachtdiensten niet. Daarnaast was zij tussen 1990 en 2015 ook nog vrijwilliger bij Chr. Muziekvereniging Juliana uit Doornspijk. Anja Grolleman-Kuijs Vanaf 1990 helpt zij mee als vrijwilliger bij de kindernevendiensten en als voorganger bij de H. Norbertparochie. Van 1998 tot 2000 werkt zij als vrijwilliger bij VVV Elburg, om hier later enkele jaren in professionele dienst te zijn. Vanuit zowel haar vrijwillige en professionele functie heeft zij bezoekers kennis laten maken met het mooie Elburg. Vanaf 2008 tot heden is zij een gedreven vrijwilliger bij de Botterstichting Elburg. De inrichting en het beheer van het museum, het ontvangen van de gasten, organisatie van de boekingen van de vaartochten, de Botterdagen, gastvrouw van het destijds opzette B&B. Op een ander vlak is zij ook onmisbaar: als secretaris en PR-medewerker bij de Oranje Vereniging Elburg, sinds 2011. De Ramborun is één van de overige activiteiten die zij als vrijwilliger sinds tussen 2014 en 2019 ondersteunde. Zij beperkt zich in haar vrijwilligerswerk niet tot de gemeente Elburg: sinds 2019 is Anja Grolleman-Kuijs vrijwilliger coördinator en kassamedewerker bij Batavialand. Marina Mackaaij Gedurende lange tijd, sinds 1989, is zij vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling ’t Harde. Zij is mede verantwoordelijk voor het ontstaan van een solide organisatie. Altijd organiseerde zij alles tot in de puntjes. Door haar enthousiasme is er voldoende animo voor de ondersteuning van de activiteiten. Vanaf 2002 is zij gastvrouw bij Rafaël in Elburg. Soms reisde zij hiervoor naar Brazilië, ter ondersteuning van een zendingsechtpaar aldaar. Vanaf 2014 zet Marina Mackaaij zich in als maatje van een verstandelijk beperkte cliënt bij stichting Careander. Als collectant gaat zij sinds 2015 langs de huizen voor de Nierstichting Nederland. Vanaf 2015 draagt zij haar steentje bij aan de Voedselbank Elburg, door deel te nemen aan de activiteitencommissie. Cees Veldman Hij is allereerst in Doornspijk bekend vanwege zijn langdurige betrokkenheid bij Chr. Muziekvereniging Juliana. Tussen 1992 tot 2017 maakte hij deel uit van het bestuur, eerst als penningmeester, later als voorzitter. Tussen 1998 en 2017 maakte hij deel uit van het schoolbestuur, bij de vereniging tot instandhouding van Christelijke scholen te Doornspijk. Eerst als penningmeester en later als voorzitter. Tussen 2015 en 2018 is hij actief in het proces bij het tegengaan van zorgmijding in Doornspijk. Hij heeft een grote bijdrage geleverd bij het instellen van voldoende vertrouwenspersonen bij de verschillende kerken, verenigingen en andere organisaties. Hierna heeft hij tot heden deelgenomen aan de werkgroep Doornspijk Pakt Aan. Ook ondersteunt hij een pleeggezin waarvan het kind geboren is met een ernstige beperking. Sinds 2017 maakt Cees Veldman als ouderling en jeugdouderling deel uit van de Hervormde Kerk in Doornspijk. Henk van de Weg Hij is gedurende zeer lange tijd vrijwilliger bij verschillende organisaties. Allereerst heeft hij zich als vrijwilliger tussen 1975 en 2015 ingezet voor voetbalvereniging VSCO’61 in Oosterwolde. De meesten kennen hem vanwege zijn inzet bij het oliebollen bakken, voor verschillende kerken en goede doelen. De schatting is dat hij in al die jaren zo’n 450.000 oliebollen heeft geschept. Sinds 1993 is hij als vrijwilliger actief in de kringloopwinkel, waar hij lange dagen maakt. Tussen 1995 en 2016 maakte hij deel uit van het bestuur van Buurtgebouw Oostendorp. Daarnaast heeft hij zich ingezet als mantelzorger binnen de familie, voor een ernstig gehandicapt kleinkind, welk inmiddels is overleden. Ook ondersteunt hij anderen bij het tuinonderhoud of andere noodzakelijke klussen, die men zelf niet meer kan uitvoeren. In zijn persoonlijke toespraken dankte de burgemeester de zes gedecoreerden voor hun langdurige vrijwillige inzet voor de samenleving. Ook had burgemeester een bijzonder woord van dank voor hen die de moeite hebben genomen de gedecoreerden voor te dragen voor een lintje.
Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024