De burgemeester van Elburg laat familieleden de lintjes opspelden tijdens een gezellig samen zijn in de kloostertuin Elburg.

03-07-2020

Op 24 april jl. heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal zes inwoners van de gemeente Elburg telefonisch meegedeeld dat aan hen een Koninklijke Onderscheiding is verleend. Als gevolg van de maatregelen vanwege de corona crisis, kon dit jaar de lintjesregen helaas niet op de traditionele wijze plaatsvinden en konden de onder-scheidingen niet aan de gedecoreerden worden uitgereikt.

De uitreiking moest op een nader te bepalen later moment plaatsvinden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had besloten dat de uitreiking op vrijdag 3 juli plaats kon vinden. Hier voor had de gemeente Elburg twee tenten geplaatst in de kloostertuin waar per per familie de burgemeester de gedecoreerde toesprak en vervolgens door een familielid de onderscheiding liet opspelden. Vervolgens was er gelegenheid om van een hapje en een drankje te genieten terwijl in de andere tent de nieuwe gasten weer werden ontvangen. 

De heer Heimen Pap is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Bertus Wijnne is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Johan Hut is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Greet Visser is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Gerda Brink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024