Uitreiking enquête prijzen door Wethouders Harm Westerbroek en Henk Wessel op de zorgboerderij Westbroek op ’t Harde.

28-05-2016

Dit voorjaar hebben de gemeenten Elburg en Oldebroek een enquête uitgezet over het scheiden van afval. In totaal is de vragenlijst 781 keer ingevuld. Daarmee is een goed beeld geschetst over de wensen en meningen van inwoners uit Elburg en Oldebroek over afval scheiden. De gemeenten zijn blij met zoveel inhoudelijke reacties en bedanken een ieder die de enquête heeft ingevuld.

Reacties en resultaten

Wethouders Henk Wessel en Harm Westerbroek: “Duurzaamheid is voor onze gemeenten van groot belang. Daarom zijn we zeer gelukkig met de vele reacties op de enquête. Daaruit blijkt dat veel inwoners achter het idee staan om alleen te betalen per keer dat de container ook daadwerkelijk geleegd wordt. Verder geven veel inwoners aan dat meer voorzieningen hen helpt om afval meer en beter te scheiden”. Op www.elburg.nl en www.oldebroek.nl staan de resultaten van de enquête.

Nascheiding of bronscheiding

Uit de enquête blijkt ook dat mensen hun afval, vooral drankkartons, plastic en blik, graag direct willen scheiden (het scheiden aan de bron ofwel bronscheiding). Nu is dit de taak van de afvalverwerker: de nascheiding van het afval. Het is contractueel niet mogelijk om dit nu te veranderen. Overigens is nacheiding minstens zo efficiënt als bronscheiding. Wel maakt deze informatie duidelijk dat bij een nieuw contract de gemeenten nog eens goed moeten kijken naar het onderwerp afvalscheiding.

Optimaliseren afvalbeleid

Het huidige afvalbeleid van de gemeenten Elburg en Oldebroek is aan een herziening toe. Beide gemeenten vinden de inbreng van de inwoners bij het maken van keuzes van groot belang. In beide gemeenten zijn daarom al bijeenkomsten georganiseerd waar inwoners/wijkcomités met beleidsmedewerkers in gesprek konden. In de beide gemeenten staat het afvalbeleid de komende maanden prominent op de agenda. Doel is om in het nieuwe jaar een nieuwe werkwijze in te kunnen voeren.


Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024