Koninklijke Onderscheiding voor Dries Bos tijdens bindingsavond.

03-03-2017

Op 3 maart heeft locoburgemeester Henk Wessel een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Dries Bos uit Elburg. De plechtigheid vond plaats tijdens de bindingsavond van de brandweer in de brandweerkazerne te Oostendorp. Dries Bos ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer Dries Bos is in 1994 benoemd tot vrijwilliger bij de brandweer Elburg. Toen hij op 31 december 2016 zijn loopbaan als brandweervrijwilliger beëindigde, was hij ruim 22 jaar als brandweerman actief geweest. Hij heeft zich in die periode ontwikkeld tot een breed inzetbare brandweervrijwilliger. Veel facetten van het brandweervak heeft hij zich eigen gemaakt en daadwerkelijk uitgevoerd. Naast de reguliere vrijwillige brandweertaken gaf hij training en opleiding aan leden van het eigen korps en van andere korpsen. Dit betrof het berijden en bedienen van brandweervoertuigen. Op deze manier heeft hij zijn passie en bevlogenheid voor het brandweervak ook overgedragen aan nieuw aantredende generaties brandweermensen. Verder was hij lid van de ondernemingsraad van de brandweer.

Betrokken en bevlogen

Locoburgemeester Henk Wessel bedankte in zijn toespraak Dries Bos hartelijk voor zijn ruim 22 jaren van inzet als brandweervrijwilliger en voor de inspirerende betrokkenheid en bevlogenheid waarmee Dries Bos dit al die jaren heeft gedaan. Henk Wessel wees er op dat het brandweerwerk veel mooie kanten heeft: “Het helpen en redden van mensen en dieren in gevaar en nood en het voorkomen en beperken van schade aan eigendommen, is mooi en uitdagend werk. Dat geeft voldoening en bevrediging.” Maar de locoburgemeester wees ook op de schaduwkanten: “Het brandweerwerk kan fysiek en emotioneel zwaar en belastend zijn. Als brandweerman of -vrouw word je onvermijdelijk geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen. Gebeurtenissen op of over de grens van leven en dood. Laten we deze keerzijde van het brandweerwerk niet uit het oog verliezen. Brandweermensen moeten dit soort ingrijpende en aangrijpende gebeurtenissen in hun leven een plaats zien te geven.” Tenslotte sprak de locoburgemeester de wens en verwachting uit dat de inzet van Dries Bos èn de Koninklijke waardering van die inzet, inspirerend zullen zijn voor de huidige korpsleden, voor toekomstige vrijwilligers en voor de gemeenschap als geheel.

Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024