Afscheid burgemeester Frans de Lange in tHuiken Elburg.

25-01-2017

Op woensdag 25 januari heeft burgemeester Frans de Lange tijdens een buitengewone raadsvergadering in Kulturhus ’t Huiken in Elburg, afscheid van de raad en het ambt van burgemeester. 

Na deze vergadering heeft locoburgemeester Henk Wessel aan Frans de Lange de Erepenning van de gemeente Elburg uitgereikt. Het college van burgemeester en wethouders van Elburg heeft op 17 januari jl. besloten de Erepenning aan hem toe te kennen. Locoburgemeester Henk Wessel verraste de heer De Lange met deze plechtigheid tijdens de buitengewone raadsvergadering vanwege zijn afscheid als burgemeester van Elburg.

 

Frans de Lange heeft de Erepenning ontvangen als blijk van waardering voor zijn bijzondere verdiensten op promotioneel en cultureel terrein tijdens zijn ruim 9 jaar durende ambtsperiode als burgemeester. Zijn inzet en betrokkenheid zijn groot geweest bij in het oog springende grote evenementen als:

* De opening van de Botterwerf door Prinses Margriet (2010)

* Opening Tentoonstellingsruimte Museum Sjoel door Prinses Máxima (2012)

* NK Schaatsen op natuurijs in 2013 met de hele dag live televisie-uitzending. Elburg letterlijk in beeld!

* De jaarlijkse Botterdagen/Open Monumentendag

* Kerst in de Vesting.

Ook internationaal liet hij zich gelden tijdens de Internationale Hanzedagen en de contacten met Wlodawa in Polen.

Henk Wessel roemde verder zijn gebruik van Facebook: “Je hebt velen bereikt met je foto- en filmmateriaalmateriaal. Wie kent niet de honderden foto's van alle bijzondere plekjes in onze gemeente die door jou tijdens de dagelijks wandeling werden gemaakt. Op deze wijze was je bezig met de nieuwe manier van promoten van de gemeente. Daarin vervulde je een voortrekkersrol en stimuleerde anderen mee te doen”, aldus de locoburgemeester.

 

De Erepenning wordt als blijk van waardering toegekend aan personen, die zich voor de gemeente Elburg op algemeen erkende wijze buitengewoon verdienstelijke hebben gemaakt op het terrein van promotionele activiteiten, de cultuur, de wetenschap, de economie, op het maatschappelijke vlak of de sport. De penning is sinds de invoering in 1956 slechts 18 keer uitgereikt. Het is de eerste keer dat een burgemeester van Elburg de onderscheiding heeft ontvangen.


Update: Foto's avond receptie toegevoegd.

Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024