Oorkonde en zilveren penning voor Willem van Norel na toekenning Ereburgerschap door de gemeente Elburg.

05-04-2024

“Heb je het over de geschiedenis van de gemeente Elburg dan kom je al snel uit bij de nieuwste ereburger van de gemeente, de heer Willem van Norel”, zegt een trotse burgemeester Jan Nathan Rozendaal. Op vrijdag 5 april overhandigde hij ’s avonds tijdens het 50-jarig jubileum van Arent thoe Boecop aan Willem van Norel de oorkonde en de zilveren penning die horen bij het ereburgerschap.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal is blij met het toekennen van deze eer: “U, Willem van Norel, heeft een bijzondere bijdrage aan de beeldvorming van de gemeente Elburg geleverd. U heeft Elburg nationaal en internationaal op de kaart gezet. Dit heeft u gedaan door tal van activiteiten. Ik ben trots op inwoners die zo begaan zijn met onze cultuur en gemeente, en vorm hebben gegeven aan ons erfgoed.”

Arent thoe Boecop

In 1974 startte Arent Thoe Boecop met 32 leden. Willem van Norel werd 40 jaar geleden lid. Ondertussen is de vereniging doorgegroeid tot 1950 actieve leden. Vanuit deze vereniging heeft hij tal van in het oog springende activiteiten ondernomen. Bijvoorbeeld de terugkeer van de grote deuren in de Vischpoort. Of het in oude luister herstellen van de voormalige Vischafslag. Verschillende publicaties komen van zijn hand, zoals de Canon van de gemeente Elburg, Elburg en omstreken in oorlogstijd 1940-1945, de historie van de Elburger vissersvloot en het gedenkboek Joods leven in Elburg.

Sobibór

De Joodse geschiedenis kende zijn speciale aandacht. Als geschiedenisleraar nam hij zijn leerlingen mee naar de lokaal bekende Joodse monumenten. Daar bleef het niet bij. Hij nam zelfs leerlingen mee naar het vernietigingskamp Sobibór. En hij bracht hen in contact met Jules Schelvis, de laatste overlevende van Sobibor. Die zei tegen de leerlingen: “Ik ben hier om jullie mijn verhaal te vertellen. Jullie moeten deze verhalen doorvertellen aan jullie kinderen en die op hun beurt weer aan hun nageslacht.”

Het toekennen van het ereburgerschap gebeurt zelden. Dit gebeurt uitsluitend wegens het leveren van een uitzonderlijke bijdrage aan de Elburger gemeenschap. Zo werd in 1933 deze onderscheiding toegekend aan dokter H.J. Olthuis, in 1984 aan meester dokter G. Westerink (beiden stadsschrijver) en in 2010 aan de heer Maarten Seijbel (wegens vooral zijn verdiensten op het gebied van de orgelcultuur).

Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024