Uitreiking Koninklijke onderscheiding Ridder van Oranje-Nassau aan Johann Breukelman.

05-11-2021

Op 5 november heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Johann Breukelman uit Elburg, in aanwezigheid van zijn familie, degene die de voordracht voor een koninklijke onderscheiding heeft gedaan en diverse ondersteuners van de voordracht. Vanwege de aard, duur, uitstraling en betekenis van de door de heer Breukelman verrichte (vrijwillige) activiteiten, ontving de heer Breukelman de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Johann Breukelman was tot zijn functioneel leeftijdsontslag in 2012 werkzaam als stafadjudant bij het High Readiness Forces Hoofkwartier in Münster, onderdeel van de Koninklijke Landmacht. Maar ook na zijn functioneel leeftijdsontslag bleef de heer Breukelman nog werkzaamheden verrichten voor het ministerie van Defensie, de Koninklijke Landmacht. Van 2013 tot 2019 was hij voorzitter van de Aanname en Advies Commissie Onderofficieren (AACO) bij de Koninklijke Landmacht. Deze commissie houdt zich bezig met het interviewen en adviseren van potentiële kandidaten (onderofficieren) voor een opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Met zijn ervaring en ‘warme’ begeleiding van de kandidaten heeft hij ertoe bijgedragen dat zij het juiste wapen- of dienstvak konden kiezen, waarmee ook de slagingskans van de opleiding aanzienlijk werd vergroot. 

 

Daarnaast heeft de heer Breukelman ook meerdere vrijwillige activiteiten ontplooit, met name op het terrein van defensie. Zo heeft de heer Breukelman vanaf 2007 zitting in het bestuur van de Vereniging Huzaren van Boreel (waaronder een periode als voorzitter). Deze vereniging ondersteunt het Regiment Huzaren van Boreel bij (on)officiële gelegenheden en organiseert bijeenkomsten en activiteiten. De heer Breukelman zorgde voor een samensmelting van de voorheen aparte officiers-, onderofficiers- en huzarenverenigingen. Ook heeft hij gezorgd voor een financieel stabiele basis. Daarnaast startte hij het regimentsblad, draagt hij zorg voor de verspreiding ervan, en organiseert hij het jaarlijkse regimentsdiner en de jaarlijkse veteranenbarbecue. Vanaf 2009 heeft de heer Breukelman het Regiment Huzaren van Boreel ook op andere wijze vrijwillig ondersteund met en bij diverse activiteiten. Zo was hij medeorganisator van een persoonlijk vangnet voor ‘in geestelijke en lichamelijke nood’ verkerende veteranen, waarbij hij de verbinding met civiele en militaire hulpverleners tot stand bracht. 

Ook organiseerde hij reünies voor Bosnië- en Afghanistanveteranen en stond hij aan de wieg van het organiseren van een zogeheten korporaalsdiner, waar voorheen alleen (onder)officiersdiners werden georganiseerd. 

 

Militair Meeting Point

In 2016 was de heer Breukelman medeoprichter van het Militair Meeting Point in Elburg, een inloopcafé voor alle oud- en actief dienende militairen in de omgeving van Elburg, dat zes keer per jaar op een middag geopend is. Van 1994 tot 2021 was de heer Breukelman bestuurslid en voorzitter van de Hondenvereniging Elburg. Ook fungeerde hij als instructeur bij de door deze vereniging gegeven cursussen ‘gedrag en gehoorzaamheid’ en ‘behendigheid’.

 

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal ging in zijn toespraak in op de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van de heer Breukelman, die maken dat hij uitermate geschikt is voor het verrichten van de genoemde activiteiten. Burgemeester Rozendaal: “Mensen die u goed kennen, roemen u om de menselijke warmte in uw contacten met anderen. U vindt het heel belangrijk om te weten of het goed gaat met de ander, of er geen problemen spelen. U vindt het uit uzelf heel belangrijk om actief te zijn. U stapt dan ook steevast als eerste naar voren als er iets georganiseerd moet worden. U wordt gezien als het voorbeeld van een verbinder en vormer. Ook wordt u geprezen om uw ontwapenend leiderschap, waardoor iedereen – van hoog tot laag – het accepteert en waardeert als u wat doet of organiseert.”  

Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024