Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor Chris Hengeveld.

29-10-2021

Op 29 oktober heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Chris Hengeveld uit Elburg. Deze plechtigheid vond plaats tijdens een speciale bijeenkomst in Multifunctioneel Centrum (MFC) ’t Huiken. Vanwege de duur, uitstraling en maatschappelijke betekenis van zijn vele vrijwillige verdiensten, ontving Chris Hengeveld de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De vrijwillige activiteiten van de heer Chris Hengeveld zijn begonnen in 1982 en hebben in hoofdzaak een financieel-administratief en bestuurlijk karakter, maar zijn daartoe niet beperkt. Al zo’n 40 jaar begeleidt hij als organist met hart en ziel en met de hem daarvoor geschonken gaven de samenzang in de erediensten in zowel de Grote of Sint Nicolaaskerk als in de Oosterkerk. Van 2001 tot 2004 en van 2010 tot 2016 fungeerde Chris Hengeveld als penningmeester van de Stichting Lokale Omroep in de gemeente Elburg (LOE). In deze rol heeft hij de financiën van de LOE geprofessionaliseerd en werd de financiële ontwikkeling door hem nauwkeuriger volgbaar gemaakt. Ook was hij in deze functie verantwoordelijk voor de begrotingen, subsidieaanvragen en de verantwoording aan het Commissariaat voor de Media. 

In de periode 2005 tot 2017 heeft Chris Hengeveld de rol van penningmeester uitgeoefend voor de Oudheidkundige Vereniging Elburg “Arent thoe Boecop”. Daarnaast heeft hij zich in die periode ingezet voor het fotoarchief van deze historische vereniging. In de jaren 2012 tot 2017 was Chris Hengeveld ook nog penningmeester van de Stichting Kerst in de Vesting en in die rol medeverantwoordelijk voor het organiseren van het zeer succesvolle tweedaagse historische evenement ‘Kerst in de Vesting’. Vanaf 2012 is de heer Hengeveld ook betrokken bij het besturen van de Stichting Gemeenschapscentra Elburg en de voorloper daarvan, de Vereniging Gemeenschapscentrum Elburg: tot 2017 als penningmeester en vanaf 2017 als voorzitter. De Stichting Gemeenschapscentra Elburg houdt zich bezig met de exploitatie van twee multifunctionele centra in de gemeente Elburg, te weten het MFC ’t Huiken in Elburg en het MFC Aperloo in ‘t Harde. 

Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren

Chris Hengeveld is vanaf 2012 ook betrokken bij het besturen de gymnastiekvereniging ‘Sport Staalt Spieren’ uit Elburg: eerst als algemeen bestuurslid en vanaf 2015 als voorzitter. In laatstgenoemde rol heeft hij zich in het bijzonder ingezet voor het 100-jarig jubileum van de gymnastiekvereniging (2017) en voor de realisatie van een nieuwe turnhal. Van 2016 tot 2020 was de heer Hengeveld lid van de Raad van Toezicht bij stichting Welzijn in Elburg (WIEL). In die rol zette hij zich in het bijzonder in voor het omschakelen naar een ander bestuursmodel en voor het transparant maken van de financiën. Vanaf 2016 is Chris Hengeveld ook verbonden aan de Stichting Dageraad voor Roemenië (DAVOR). DAVOR houdt zich bezig met de inzameling van financiële middelen en goederen en de distributie daarvan aan mensen in nood in Roemenië, met name weeskinderen. DAVOR onderhoudt contacten met een kindertehuis in Cornatel in Roemenië. Chris Hengeveld is penningmeester en daarnaast houdt hij zich bezig met het werven van sponsoren en het organiseren van geldinzamelingsacties voor het kindertehuis. Sinds 2019 is de heer Hengeveld ook nog penningmeester van de Vereniging Winkel Vesting Elburg.   

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal prees Chris Hengeveld om zijn grote muzikale talenten en financiële, organisatorische en administratieve kwaliteiten. Hij bedankte de heer Hengeveld dat hij deze talenten en kwaliteiten niet voor hemzelf heeft willen houden, maar ook – vrijwillig - ten dienste heeft willen stellen aan het geheel van de Hervormde Gemeente Elburg en de uiteenlopende maatschappelijke organisaties waar hij bij betrokken is geweest. Burgemeester Rozendaal: “Mensen die u goed kennen hebben aangegeven dat u bekend staat om uw grenzeloze optimisme, uw opgewektheid en uw humor. U denkt vrijwel nooit in problemen, maar denkt altijd in oplossingen. Leeuwen en beren op de weg ziet u vaak niet en wilt u ook niet zien. “Daar kom je niet verder mee, is uw devies”. Deze mooie eigenschappen, in combinatie met uw talenten, maken u tot een ‘bijzonder mens’ en uitermate geschikt en gewenst om mee samen te werken.” 

In zijn toespraak verwees burgemeester Jan Nathan Rozendaal ook naar de moeilijke situatie waarin het gehele gezin Hengeveld verkeert als gevolg van de ernstige ziekte van Chris Hengeveld. De burgemeester sprak de wens uit dat deze koninklijke blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk van Chris Hengeveld mag worden opgevat als een steun in de rug in deze moeilijke periode voor de familie.

Van de Kolk  - NWVFoto.nl

NWV© All rights reserved 2024